Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím (podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů), aby občanské sdružení Dianetické centrum Brno, se sídlem Optátova 2, 637 00 Brno IČ: 285 53 616 (dále jen jako „DC“) zařadil moje osobní údaje vyplněné ve formuláři do adresáře, který slouží k evidenci dodaných služeb, a který je užíván pro rozesílání propagačních materiálů DC a jeho partnerských organizací v zahraničí. Dále souhlasím, že z tohoto adresáře budu vyřazen pouze na svou písemnou žádost. Tento souhlas uděluji všem nabyvatelům a zpracovatelům adresáře DC, a to na dobu neurčitou.