Oxfordský test schopností

NEVYPLŇUJTE ODPOVĚDI NA OTÁZKY, DOKUD SI NEPŘEČTETE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE.
1. Ujistěte se, že rozumíte každé otázce; přečtěte si ji tolikrát, kolikrát potřebujete.
2. Odpovězte, na každou otázku.
3. Nezdržujte se příliš dlouho u jedné otázky. Zodpovězte ji ihned, jakmile ji pochopíte, a jděte na další.
4. Pokud by odpověď byla jiná, co se minulosti a přítomnosti týče, odpovídejte ve vztahu k přítomnosti.
5. Na odpovědním listě máte volbu mezi třemi okénky, do kterých zaznamenáte svou odpověď.
    + znamená převážně ano nebo zcela ano.
    m znamená nejistotu; možná; ani ne zcela ano, ani ne zcela ne.
    - znamená převážně ne nebo zcela ne.
6. Odpověď provedete označením příslušného okénka u čísla otázky.
7. Vyplňte všechny informace ohledně jména, telefonu, emailu, věku, pohlaví abychom věděli, komu daný test patří a mohli se s vámi zkontaktovat.