Co je to DIANETIKA?

 
Slovo Dianetika pochází z řeckého slova dia, což znamená skrze a nous, znamenající duše. Plná definice tohoto slova znamená: "co duše dělá tělu". Dianetika tedy odhaluje a zvládá vliv duše na tělo a takto pomáhá poskytovat úlevu od nechtěných pocitů a emocí, nehod a psychosomatických chorob (choroba způsobená zvýšeným duševním napětím).

 

Dianetika je dobrodružství. Je to výzkumná cesta do terra incognita (neznámá zem, oblast, věc) do lidské mysli, oné nesmírné a dosud nepoznané říše, rozprostírající se asi centimetr za naším čelem.

 

Objevy a odhalení, které umožnily formulování myšlenek Dianetiky, vyžadovaly celé roky přesného výzkumu a starostlivého testování.

 

Asi jste měli někdy pocit, že je něco, co vás v životě brzdí, ničí vaše plány a brání vám být tím, kým chcete být, měli jste pravdu.

 

Faktem je, že existuje jediný zdroj vašich problémů, stresů, neštěstí a sebepochybností. Nazývá se reaktivní mysl - skrytá část vaší mysli, ve které jsou uloženy všechny bolestivé zážitky a následně jsou používané proti vám.

 

Dianetika zbavuje reaktivní mysli. To je jediná věc, kterou dělá. S více jak 20 000 000 výtisky ve spoustě jazyků zůstává Dianetika stále bestsellerem po více jak padesát let. Dnes se používá ve více než 150 zemích, a tak přináší dramatické a trvalé zlepšení lidem po celém světě. Přečtěte si tuto knihu a zjistěte:

 

  • jaký je skutečný důvod nevysvětlitelných bolestí, negativních emocí a neradostných vztahů ve vašem životě.
  • co přesně ničí vaši důvěru v sebe sama a jak vám Dianetika může pomoci se toho zbavit, abyste mohli být více sami sebou.
  • přesnou technologii, která odstraňuje všechny bariéry ve vašem životě - navždy.

 

Přestaňte už dál žít v nejistotě, s negativními myšlenkami a iracionálním chováním. Použijte Dianetiku a zbavte se své reaktivní mysli.

 

Byli jste někdy zvědaví, jak pracuje vaše mysl? Mysl zaznamenává údaje použitím takzvaných mentálních obrazových záznamů. Tyto záznamy jsou 3-dimenzionální, obsahují barvu, zvuk, vůni tak, jako ostatní vjemy. Taktéž obsahují závěry a úvahy jedince. Mentální obrazové záznamy jsou tvořené myslí postupně, moment za momentem.

 

Mysl má dvě odlišné části. Jedna z nich - část, kterou vědomě používáme a je uvědomělá - je analytická mysl. Toto je část mysli, která myslí, pozoruje data, pamatuje si a řeší problémy. Má standardní paměťové banky, které obsahují mentální obrazové záznamy a používá údaje z této banky na tvorbu rozhodnutí a podporu přežití.

 

Naneštěstí má také jinou mysl, která byla v minulosti nazvaná „nevědomá" anebo „podvědomá mysl". Je to mysl, která zaznamenává a ukládá mentální obrazy vytvořené během traumatizujících událostí. Tato mysl se přesně nazývá vaše reaktivní mysl, reaguje nelogicky a iracionálně, dává vám pocity, kterým nerozumíte a nechává vás reagovat tak, jakoby jste to nebyli ani vy. Iracionalita pochází z vaší reaktivní mysli. Reaktivní mysl může způsobit nevědomé a nechtěné emoce, strach, bolest a psychosomatické choroby, bez kterých by bylo člověku o mnoho lépe. Drží to osobu bokem od dosahování cesty, jeho přežití a úspěchu v životě.

 

Dianetika: moderní věda o duševním zdraví vám řekne mnohem víc o mentálních obrazových záznamech, o tom, jak mysl pracuje a dokonce i o tom, co je účelem mysli. Uživatelé dianetické technologie v nedávném průzkumu byli požádáni, aby ohodnotili Dianetiku. 91% vyjádřilo názor, že Dianetika jim dala šťastnější a zdravější život a 100% řeklo, že Dianetika funguje. Fungovalo to pro milióny a může to fungovat i pro Vás.


 

Pro veřejnost pořádáme přednášky, semináře a kurzy, aby se každý mohl dovědět, jak to všechno v naší mysli funguje.

 

Otázky a odpovědi

Jak Dianetika funguje?

Dianetika pomáhá člověku zotavit se z dřívějších okamžiků bolesti a bezvědomí, které jsou uzamčeny v něčem, co je nazýváno reaktivní myslí. Ta osobu ovlivňuje, aniž by si toho byla osoba sama vědoma. Jiná osoba (v Dianetice nazývaná „auditor“) vede přesnými pokyny na tyto momenty pozornost osoby, tak jak je to popsáno v knize. Tyto pokyny pomáhají zbavit se škodlivé energie a síly spojené s těmito událostmi a tyto pak již více nemají na osobu nepříznivý vliv a osoba zažívá úlevu od toho, co jí trápilo. Dianetika vyžaduje dobrou komunikaci mezi auditorem a druhou osobou. Není to nic, co by se osobě dělalo, nýbrž zahrnuje to její aktivní účast na zvýšení svého sebeurčení. Jakékoli dvě osoby mohou jednoduše praktikovat Dianetiku jen pouhým použitím procesů, jenž jsou popsány v knize nebo zobrazeny na instruktážním videu. 

Jaké jsou cíle Dianetiky?

Cílem Dianetiky je učinit lidi bystřejší a více schopnými, tak že jsou svobodní vést šťasné a konstruktivní životy. Hlavním cílem Dianetického procesingu je osoba, která již více nemá svou vlastní reaktivní mysl, nazývaná v Dianetice „Clear“.

Co je Clear?

Stav Clear je cílem dianetického auditingu. Pokud jedinec dosáhne tohoto stavu je opět sám sebou, je vitálnější, plný energie, jeho IQ se zvedne minimálně na 135 a s tím souvisí, že využívá naplno racionální uvažování.

Cesty jak dosáhnout tento stav jsou tři:

1) Buď, si koupíte knihu Dianetika: moderní věda duševním zdraví a použijete metodu zde uvedenou na sobě a tohoto stavu můžete dosáhnout, což vás stojí pouze cenu knihy.

2) Nebo absolvujete víkendový Hubbardův dianetický seminář a tuto metodu se naučíte a pak dále ji pod naším vedením praktikujete dokud nedosáhnete stav Clear.

3) Třetí možností je zaplatit příspěvek na to, aby se Vám individuálně věnoval náš zkušený auditor a dostal Vás do tohoto stavu.

Každý si může vybrat, jakou cestou se vydá.

Jak mohu začít Dianetiku studovat?

Můžete si udělat  víkendový seminář Hubbardův dianetický seminář, kde se seznámíte se základy metody Dianetiky a taky si je vyzkoušíte.

Dále si můžete koupit a přečíst knihu Dianetika: moderní věda o duševním zdraví a zkusit použít principy Dianetiky s kamarádem nebo partnerem doma anebo opět se můžete přihlásit na náš víkendový Hubbardův dianetický seminář.   

Na základě toho se můžete vzájemně auditovat až do stavu Clear.

Je Dianetika pro duševně nemocné?

Ne, není.